DNA

Volgens een persbericht van het
NFI levert de DNA- databank per week 113 DNA matches op. De DNA- databank bevat inmiddels 181.216 DNA- profielen van personen en 57.254 DNA-profielen van sporen. De DNA-datank levert hierdoor duizenden matches per jaar op, zoals bijvoorbeeld in de zaak Nicole van der Hurk. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat andere ‘cold case’ zaken, waarbij sporen zijn veiliggesteld, in de toekomst ook matches zullen opleveren

De ‘tijdreis’ moord en de risico’s van DNA

Op de website van de BBC staat een zeer lezenswaardig artikel over de zogenaamde ‘tijdreis’ moord. Dr. Mike Silverman, auteur van het boek ‘Written in bloed, a history of forensisch science’ vertelt over de zaak waarbij een DNA hit op een vrouwenlichaam leidt tot een reeds overleden persoon. Na een lange zoektocht blijkt dat de nagels van beide lichamen in hetzelfde mortuarium met dezelfde schaar werden afgeknipt en zo leidde tot de ‘match’.

DNA-databank levert 113 matches per week op

Volgens een recent jaarverslag  van het NFI levert de DNA- databank per week 113 DNA matches op. Volgens het verslag worden wekelijks gemiddeld de namen van 113 personen, die matchen met sporen die in de databank staan,  aan de politie doorgegeven. De DNA- databank bevat inmiddels 181.216 DNA- profielen van personen en 57.254 DNA-profielen van sporen. De DNA-datank levert  hierdoor duizenden matches per jaar op, zoals bijvoorbeeld in de zaak Nicole van der Hurk het geval was. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat andere (cold case) zaken, waarbij sporen zijn veiliggesteld, in de toekomst ook matches zullen opleveren.

Toch dient bij het verkrijgen van DNA-match niet te vroeg de vlag uit te worden gehangen. Feit is dat een match slechts het begin van een politieonderzoek dient te zijn en niet het eindpunt. Dat blijkt wel uit het feit dat in het jaarverslag niets wordt vermeld over het aantal misdrijven dat met het verkrijgen van de match is ‘opgelost’.  Kortom terughoudendheid is geboden!

Lees het jaarverslag hier.

DNA databank leidt tot matches maar ook tot mogelijke mismatches

Volgens een recent persbericht van het NFI levert de DNA- databank per week 113 DNA matches op. De DNA- databank bevat inmiddels 181.216 DNA- profielen van personen en 57.254 DNA-profielen van sporen. De DNA-datank levert  hierdoor duizenden matches per jaar op, zoals bijvoorbeeld in de zaak Nicole van der Hurk het geval is. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat andere ‘cold case’ zaken, waarbij sporen zijn veiliggesteld, in de toekomst ook matches zullen opleveren.

Mismatches

Toch dient bij het verkrijgen van DNA-match niet te vroeg de vlag uit te worden gehangen. Allereerst neemt met het vullen van de DNA-databank de kans op een ‘valse’ match toe. Simpel gezegd: hoe meer DNA profielen er in de DNA-databank worden opgenomen, hoe groter de kans wordt dat iemand op exact dezelfde locaties van het DNA overeenkomsten vertoont als iemand anders. Zelfs een extreem uniek DNA-profiel is niet uniek te noemen is. De kans, hoe klein ook,  bestaat immers dat iemand exact hetzelfde DNA-profiel heeft. Ten slotte kan de match berusten op een fout in de onderzoeksketen, van plaats delict tot deskundigenrapport. Verontrustend te noemen is dat het NFI in het jaarverslag van 2012 zelf spreekt over 117 gemaakte interne fouten, 70 externe fouten en 33 ‘overige’ gemaakt op de afdeling Humane Biologische Sporen. Of het in deze gevallen gaat om onherstelbare fouten, contaminatie van de sporen of iets dergelijks gaat, wordt echter niet vermeld. Feit is dat een match slechts het begin van een politieonderzoek dient te zijn en niet het eindpunt. Kortom terughoudendheid is geboden!

Lees persbericht hieronder:

http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2014/dna-databank-cruciaal-in-opsporing.aspx

DNA-databank levert 113 DNA-matches per week op

Volgens een persbericht van het NFI levert de DNA- databank per week 113 DNA matches op. De DNA- databank bevat inmiddels 181.216 DNA- profielen van personen en 57.254 DNA-profielen van sporen. De DNA-datank levert  hierdoor duizenden matches per jaar op, zoals bijvoorbeeld in de zaak Nicole van der Hurk. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat andere ‘cold case’ zaken, waarbij sporen zijn veiliggesteld, in de toekomst ook matches zullen opleveren.

Lees persbericht hieronder:

http://www.forensischinstituut.nl/over_het_nfi/nieuws/2014/dna-databank-cruciaal-in-opsporing.aspx

DNA-match in verkrachtingszaak uit 1996

Een DNA-match heeft in een oude verkrachtingszaak geleid tot de aanhouding van een 54 jarige man uit Deventer. De verkrachting vond plaats op 1 oktober 1996 op de Coehoorsingel in Zutphen. De vrouw werd door twee mannen gedwongen naar een parkeerplaats meegenomen in een auto, waar ze door een van hen werd verkracht. De match wordt in het politiepersbericht als het eerste succes van het Cold case team van de politie Oost-Nederland gepresenteerd. De DNA-match, die in deze zaak heeft geleid tot de aanhouding lijkt hier echter geen resultaat van te zijn, maar veeleer samen te hangen met de ‘Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden’. Het DNA van de man werd in 2013 gedwongen afgenomen voor een veroordeling in een andere strafzaak. Deze afname leidde tot een match in de DNA-databank met een ‘destijds veiliggesteld DNA-daderspoor’.

http://www.politie.nl/nieuws/2014/februari/18/02-oostnl—coldcaseteam-gld.html

Verdachte zaak Nicole van der Hurk ontkent moord en verkrachting

De 46 jarige verdachte, Jos de G, die vorige maand werd opgepakt voor de moord en verkrachting op de destijds 15 jarige Nicole van der Hurk ontkent beide misdrijven te hebben gepleegd. Het meisje verdween op 6 oktober 1995 toen ze op weg was naar haar bijbaantje in de supermarkt. Pas twee maanden later werd haar lichaam in de bossen bij Lierop gevonden.
De man werd 14 januari jongstleden door de politie aangehouden op basis van een DNA-match, tussen het DNA-profiel van de verdachte en een van de profielen die uit het onderzoek werd verkregen.
Opmerkelijk hierbij is dat deze DNA-match reeds eind 2012(!) lijkt te zijn verkregen. Volgens het politiepersbericht is na de match fulltime met zes rechercheurs aan de zaak gewerkt. Dat het rechercheteam ruim een jaar nodig heeft gehad om de arrestatie te verrichten roept vragen op. Dat er na een match onderzoek wordt gedaan is recherchetechnisch logisch te noemen, al was het maar om de achtergronden en leefsituatie van de verdachte in kaart te brengen, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een eventueel verhoor. De duur van het onderzoek is echter onlogisch gezien het feit dat de man reeds voor een verkrachting van een jonge vrouw tot TBS met dwangverpleging was veroordeeld. De recherche nam dan ook mijns inziens een groot risico dat hij wellicht weer de fout zou ingaan.

Herkomst DNA

De strafzaak zal zeker gezien de ontkenning van zijn client, dan ook met name om de bewijskracht en de uitleg van het DNA-bewijs draaien. Vragen die hierbij van belang zullen zijn; waar is het DNA-materiaal van de verdachte exact aangetroffen? Op of in het lichaam van het meisje is natuurlijk sterker bewijs dan alleen op de fiets. Is het aangetroffen spoor van bloed, speeksel, of sperma van verdachte afkomstig? De advocaat van de man, Job Knoester, verklaart in BN de Stem dat het DNA-spoor in deze zaak geen enkele duidelijkheid geeft en voor discussie vatbaar is. De behandeling van de strafzaak zal uitwijzen of de rechters er ook zo over denken.

Zie politiepersbericht
http://www.politie.nl/nieuws/2014/januari/17/09-verdachte-aangehouden-in-cold-case-onderzoek-nicole-van-den-hurk.html