Schietpartij Deurne

Een echtpaar werd op 28 maart 2014 in hun juwelierszaak Goldie’s in Deurne overvallen. De twee overvallers kwamen hierbij om het leven. De schietpartij leidde mede tot grote beroering nadat de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen al een dag na de overval aangaf dat het juweliersechtpaar waarschijnlijk had gehandeld in zelfverdediging. “Een rechter zal het beroep op noodweer hoogstwaarschijnlijk honoreren. Ze zullen dus waarschijnlijk geen straf krijgen”, aldus Bart Nieuwenhuizen

Man juweliersechtpaar niet langer verdacht van dubbele doodslag Deurne

goldies

Het Openbaar Ministerie heeft zojuist bekendgemaakt dat de man van het juweliersechtpaar geen verdachte meer is van de dubbele doodslag te Deurne. Het echtpaar werd op 28 maart in hun juwelierszaak Goldie’s overvallen. De twee overvallers kwamen hierbij om het leven. De schietpartij leidde mede tot grote beroering nadat de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen al een dag na de overval aangaf dat het juweliersechtpaar waarschijnlijk had gehandeld in zelfverdediging. “Een rechter zal het beroep op noodweer hoogstwaarschijnlijk honoreren. Ze zullen dus waarschijnlijk geen straf krijgen”, aldus Bart Nieuwenhuizen.

Nu bijna anderhalve maand later maakt het OM het volgende bekend ‘nader onderzochte camerabeelden, in combinatie met de andere (forensische) onderzoeksresultaten, hebben geen enkele aanwijzing opgeleverd dat de mannelijke juwelier heeft geschoten.’ Of de vrouw wel zal worden vervolgd voor de dubbele doodslag is nog onbekend. Het onderzoek is volgens het OM nog niet volledig afgerond.

 

 

Lid Hoge Raad: beslissing noodweer Deurne te snel en niet gelukkig

Een prominent lid van de Hoge Raad, Ybo Buruma, vindt dat het OM in de zaak Deurne te snel naar buiten heeft gebracht dat er sprake zou zijn geweest van noodweer. Voormalig hoogleraar strafrecht Buruma, die bekent staat als iemand die geen blad voor de mond neemt, gaf aan dat hij tegelijkertijd heel goed begrijpt dat het OM ervoor heeft gekozen om in deze gevoelige zaak snel naar buiten te treden. Zo prees hij het OM voor de keuze om het juweliersechtpaar niet in voorlopige hechtenis te nemen. Het binnen 24 uur naar buiten brengen van een oordeel dat er waarschijnlijk sprake was van noodweer vond hij echter “niet gelukkig en te snel”.
Hoewel Buruma een zeer begaafd en mediageniek jurist is, ben ik van mening dat hij hier zijn boekje te buiten gaat. Als lid van de Hoge Raad dient hij niet zijn mening te uiten over een lopende strafzaak. Te meer nu deze strafzaak in potentie tot aan de Hoge Raad zou kunnen lopen. De keuze van Buruma om iets over deze zaak te zeggen, vind ik dan ook te snel en niet gelukkig gekozen..

Juweliersechtpaar Deurne vocht voor hun leven

Het juweliersechtpaar dat verdacht wordt van het doodschieten van twee overvallers in Deurne heeft bij monde van hun advocaat Kuijpers hun kant van het verhaal verteld.
Tijdens een interview bij de NOS heeft Kuijpers uit de doeken gedaan wat er op de bewuste dag volgens het echtpaar is voorgevallen. Enkele citaten uit dat interview:

“Die bewuste vrijdag 28 maart staat Marina achter de toonbank in de winkel als de jongste overvaller Abdel H. zich bij de toegangssluis van de winkel meldt. “Hij heeft een
zonnebril op, zet die af en zoekt oogcontact met haar.” Ze laat hem binnen. “Hij wil informatie over een horloge en steentjes die hij in de ring van het horloge wil laten zetten. Marina zegt: ik roep mijn man, want die heeft daar verstand van.” Willy is op dat moment in de ruimte achter de winkel aan het werk, in de ruimte waar de goudsmeden werken en waar de monitoren van de bewakingscamera’s staan. Willy komt de winkel in en Marina blijft achter in de werkruimte.

Even later gaat opnieuw de bel. “Willy kijkt naar de sluis en ziet een oudere jongen staan en die heeft een zwarte map onder zijn arm. Hij denkt in een flits van een seconde dat het de vertegenwoordiger is die eerder langs is gekomen en drukt op de knop om de deur te openen. Maar op het moment dat hij op die knop drukt, beseft hij dat het mis is.”

De hel breekt los. “De tweede man trekt een wapen met geluiddemper en de eerste spuit met pepperspray. Absoluut foute boel dus. Willy stevent op de overvaller met het wapen af. Hij probeert het wapen af te pakken. Hij vecht voor zijn leven, grijpt het wapen, maar moet het weer loslaten.”

“Hij komt op de grond terecht en wordt geschopt. Later stond een afdruk van de rubberzool van een van de overvallers nog in zijn gezicht. Het merk van de schoen was bijna te lezen, zo hard is hij geschopt. Maar hij heeft niets gevoeld, ook niet van de pepperspray. Hij vertelde me dat hij maar aan één ding dacht: ik moet overleven.”

Ondertussen hoort Marina en ziet ze op de monitoren van de bewakingscamera’s dat het helemaal mis gaat in de winkel. “Ze hoort hoe een van de overvallers roept “schiet hem kapot, schiet hem kapot” en denkt dat haar man wordt afgemaakt. Ze pakt uit een ruimte onder de kassa-lade een Russisch pistool, dat iemand in het uitgaanswereldje aan Willy had aangeboden nadat het paar al eens was overvallen, en wil de winkel in.”

In de paniek krijgt ze de deur naar de winkel niet open. “Ze schiet er dan dwars doorheen, terwijl haar man aan de andere kant vecht met de overvallers. Ze krijgt de deur op een kier open, wringt haar wapen in de spleet en schiet nog eens. Ze ziet haar man in het bloed op de grond liggen, ziet een overvaller en denkt dat ze in zijn richting heeft geschoten”, zegt Kuijpers.

Uiteindelijk gaat de deur helemaal open. “En dan komt ze oog in oog te staan met een van de overvallers. Ze hebben de pistolen op elkaar gericht, maar zij schiet eerder. Hij wordt geraakt en valt om. Later blijkt dat de andere overledene al was geraakt door een van de eerdere kogels. Zo is het gegaan. Het was blinde paniek. Volgens Marina was er geen tijd om na te denken. Het was een kwestie van seconden. Ze dacht: Willy gaat eraan en daarna ik ook.”

Volgens Kuijpers heeft Marina drie tot vijf keer geschoten. Een van de kogels treft ook Willy in zijn hand. Mogelijk is het projectiel eerst door een van de overvallers gegaan, maar dat moet nader onderzoek uitwijzen. “Maar dat hij door een kogel uit haar wapen is getroffen, geeft wel aan dat er sprake was van blinde paniek'”, zegt Kuijpers.”

“Familie overleden overvaller niet naar rechter”, aldus advocaat Plasman

Omroep Brabant meldt zojuist dat de familie van de 20 jarige doodgeschoten overvaller niet voornemens is om naar de rechter stappen om alsnog vervolging af te dwingen. Voorwaarden zijn daarbij dat “het onderzoek op een goede manier wordt uitgevoerd en op overtuigende wijze wordt vastgesteld dat het om noodweer gaat”, aldus Plasman, advocaat van de familie. “Het is de wens van de familie dat er snel duidelijkheid komt over wat zich allemaal heeft afgespeeld in de laatste minuten van het leven van hun zoon en broer.” Bij de overval op juwelier Goldies in Deurne werden afgelopen vrijdag twee overvallers gedood.

Zaak Deurne: onjuiste en onzorgvuldige uitleg beleidsregel door OM

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag tegenover RTL nieuws laten weten dat het besluit om het juweliersechtpaar niet te vervolgen slechts een ‘voorlopig besluit’ is. Het OM reageert daarmee op de kritiek die is ontstaan na de persconferentie van de hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen gistermiddag. Tijdens die persconferentie zei hij letterlijk: “De handelswijze van het echtpaar lijkt op zelfverdediging. Het lijkt op een gerechtvaardigde en juiste zelfverdediging. Een strafrechter zou hoogstwaarschijnlijk een beroep op zelfverdediging honoreren. Daarom hebben wij vandaag besloten dat de juwelier en zijn vrouw naar huis konden. Ze zijn door de politie naar huis gebracht.”

Het Openbaar Ministerie lijkt hun eigen beleidsregel niet juist te hebben geïnterpreteerd. De ‘Aanwijzing handelwijze bij beroep of noodweer’ is specifiek geschreven voor situaties zoals de overval in Deurne. In deze beleidsregel staat dat als het vermoeden rijst dat sprake kan zijn van noodweer of noodweerexces, terughoudendheid dient te worden betracht met de aanwending van vrijheidsbenemende dwangmiddelen. Dat is in het geval van het juweliersechtpaar ook gebeurd.

Daarnaast staat in de beleidsregel dat in een situatie waarin vermoedelijk noodweer een rol speelt, de politie “omstandig verbaliseert over de personen betrokken bij de gebeurtenis en de omstandigheden waaronder het heeft plaatsgevonden. Op basis van deze processen-verbaal beoordeelt de officier van justitie of het waarschijnlijk is dat een beroep op noodweer(exces) door de zittingsrechter al dan niet gehonoreerd zal worden.”

De verklaring van Bart Nieuwenhuizen op 29 maart jl. duidt mijns inziens op een onzorgvuldige en onjuiste uitleg van de eigen beleidsregel. Zonder dat het politieonderzoek en de processen-verbaal gereed waren, oordeelde een hoofdofficier van justitie namelijk dat een beroep op noodweer (exces) door de zittingsrechter hoogstwaarschijnlijk zou worden gehonoreerd. Een dag later terugkomen op deze beoordeling door te zeggen dat het slechts een voorlopig oordeel is, is communicatief allesbehalve sterk te noemen. Gezien zijn eigen verklaring op de persconferentie van 29 maart, dat er nog veel openstaande vragen door politieonderzoek moesten worden beantwoord, was terughoudendheid in de communicatie geboden.

 

Juweliersechtpaar Deurne mogelijk toch vervolgd voor schietpartij

Vanmiddag heeft hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen aangegeven dat het juweliersechtpaar op een “gerechtvaardigde en juiste zelfverdediging” heeft gehandeld. Gisteren werden twee overvallers in een juwelierszaak in Deurne doodgeschoten. Wie de fatale schoten heeft gelost, wilde de politie vanmiddag niet zeggen, maar in de pers wordt gesproken over de echtgenote van het echtpaar. De gerechtvaardigde zelfverdediging houdt volgens de hoofdofficier in dat een rechter een beroep op noodweer hoogstwaarschijnlijk zal honoreren. Om die reden zal het Openbaar Ministerie de zaak dan ook waarschijnlijk niet gaan voorleggen aan een strafrechter.

Artikel 12 SV procedure

De hoofdofficier laat hierbij achterwege dat het mogelijk is dat de zaak wel degelijk aan een strafrechter zal worden voorgelegd. De nabestaanden van de slachtoffers kunnen immers gebruikmaken van het recht om een klacht tegen de niet-vervolging van het echtpaar in te dienen. Het gerechtshof zal niet alleen toetsen of de zaak in een later mogelijk strafproces tot een veroordeling zou kunnen leiden. Ook zal het hof toetsen of het opportuun is om de zaak te vervolgen. Als het gerechtshof het beklag gegrond zou verklaren dient het OM, net als eerder in de zaak tegen Wilders, het juweliersechtpaar alsnog te vervolgen.